ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ AROGI GR ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020”. (ΦΕΚ 5950 Β / 16-12-2021)