Η απάντησή σας, για τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, θα αναρτηθούν στην σελίδα του συλλόγου στο F/B.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η                                               Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Λάμπρου                    Φλώρα Τζεβρένη