Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και τις θέσεις μας ως σύλλογος, σε συνέχεια των διατάξεων του άρθ.34 του ν.4954/2022/09-07-2022 με θέμα «Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου-Προσθήκη άρθ.226Β στον ν.4555/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό και για την αποτελεσματική όπως αναφέρει διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική Περιφέρεια Β’ Αιγαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος  οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου εντάσσονται υποχρεωτικά ως μέλη στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε» -ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ Α.Ε.

 

Η κυριότητα των έργων, των εγκαταστάσεων, των ακινήτων και εν γένει εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένων όσων εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, περιέρχεται στην ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Όσο αφορά το προσωπικό των Δήμων που απασχολείται σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς, μόνιμο και με σχέση ΙΔ.ΑΧ, παραμένει στους οικείους Δήμους.

Το προσωπικό των Δήμων που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μόνιμοι και με σχέση ΙΔ.ΑΧ, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ ΑΕ με την ίδια σχέση εργασίας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων των Δήμων της Σάμου, τάσσεται υπέρ των θέσεων και των ενεργειών που διαφυλάττουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και των Δημοτών και σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με ενέργειες που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους Δημότες, με αύξηση των τελών καθαριότητας και θα περιορίσουν τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία.

Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται «κατευθείαν από την πηγή τους και με αρμόδιους γι’ αυτό αποκλειστικά τις υπηρεσίες των Δήμων και όχι από ιδιώτες και δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή, πλήρης και μόνιμη εργασία στους εργαζομένους, μικρότερο κόστος και αυξημένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπάρχει μια γενικότερη  απαξίωση  στον τομέα καθαριότητας στους δήμους, λέγοντας πως δεν μπορούν οι Δήμοι και το κράτος να ανταποκριθούν στην διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί είναι :

  • Η διαμόρφωση & ο σχεδιασμός του εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Την παύση κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των ΟΤΑ.
  • Η διεκδίκηση για προσλήψεις μονίμου προσωπικού στους Δήμους, προκειμένου να στελεχώσουν τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες και όχι με ελαστικές μορφές εργασίας.
  • Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της σχέσης εργασίας των υπηρετούντων υπαλλήλων που εργάζονται στην διαχείριση & αποκομιδή των απορριμμάτων. Καμία μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί στους Δήμους στη ΔΙ.ΑΝ.ΟΧ Α.Ε.

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Η Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γραμματική Τριτσινιώτου                                                     Κωνσταντίνος Καραδημητρίου