ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κινουμένη πάντοτε ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, πού ἀγκαλιάζει κάθε ἂνθρωπο καί μάλιστα τόν πονεμένο καί δοκιμαζόμενο, συγκέντρωσε ἀνθρωπιστική καί ἐπισιτιστική βοήθεια γιά τούς σεισμόπληκτους Ἀδελφούς τῆς Βόρειας Συρίας καί τῆς Νότιας Τουρκίας. Μᾶς συγκίνησε βαθύτατα ὁ ἀκριτικός μας λαός τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐξεδήλωσε ὁλοπρόθυμα τά φιλανθρωπικά αἰσθήματά του (ἐξάλλου γνωρίζει καλά τί σημαίνει σεισμός καί τί ἐπιφέρει, ἀφοῦ τόν ἒζησε τήν 30η  Οκτωβρίου 2020).

Σήμερα λοιπόν «ἀναχωρεῖ» ἡ συγκεντρωθεῖσα ὑλική συμπαράσταση τῶν Ἀκριτῶν μας, ἀποτελουμένη ἀπό 23 παλέτες  (17 ἀπό τή Σάμο, 4 ἀπό τήν Ἰκαρία καί 2 ἀπό τούς Φούρνους) καί θά παραδοθεῖ ἄμεσα, καθ’ ὑπόδειξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὥστε σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ φθάσουν στὸν προορισμό τους καὶ νὰ θεραπεύσουν ὁρισμένες ἀπό τὶς βασικές ἀνάγκες τῶν ἐκεῖ δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν πρώτη στιγμή παρακολουθοῦσε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί συντόνιζε τήν ὅλη προσπάθεια, εὐχαρίστησε τόν φιλάνθρωπο λαό τῆς ἀκριτικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Φούρνων-Κορσεῶν, διά τήν ἄμεση κι ἀρχοντική ἀνταπόκρισή του, ὡς καί τούς Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν δραστηριοποιούμενοι ἀναλόγως καί ὃλους ὅσους ἐθελοντικῶς βοήθησαν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Ἐθελοντική Ὁμάδα Πυρασφαλείας Σαμίων.

Θερμές εὐχαριστίες ἀπηύθυνε ἐπίσης πρός τήν Μεταφορική Ἐταιρεία Ἰκαρίας «ΠΑΝΑΣ» καί τήν Μεταφορική Ἐταιρεία Σάμου «ΝΕΣΤΩΡ» τοῦ κ. Ἰακώβου Καραγιάννη, γιά τήν δωρεάν μεταφορά στήν Ἀθήνα.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.