Εντάχθηκε σήμερα στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κου Στέλιου Πέτσα το έργο : Αναβάθμιση -κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αν. Σάμου προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ .
Η πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα :
1. Επισκευή- αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο οποίο περιλαμβάνονται εργασίες ολοκλήρωσης του κολυμβητηρίου Πυθαγορείου καθώς και παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο Σάμου.
2. Κατασκευή γηπέδου Κοκκαριού στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου κατηγορίας Κ12 .
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου υπέβαλε το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς αξιολόγηση και ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών ,για το οποίο εξασφάλισε και την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Αθλητισμού κου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της πράξης.
Από τις βασικές μας προτεραιότητες η αναβάθμιση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων για την εφαρμογή ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.