ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πως άραγε θα διοικηθεί σωστά αυτός το τόπος, με προοπτική και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον, όταν η δημοτική αρχή έμεινε για άλλη μια χρονιά μετεξεταστέα…;

Σε έναν από τους σοβαρότερους τομείς, όπως είναι η παιδεία, αν και οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σάμου είχαν ζητήσει μέχρι 15 και 17 Νοεμβρίου αντίστοιχα να γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να προταθούν προαγωγές σχολικών μονάδων, δημιουργία νέων τομέων και ίδρυση νέας σχολικής μονάδας, η δημοτική αρχή βρέθηκε αργοπορημένη και αδιάβαστη, και τα θέματα αυτά ήρθαν προς συζήτηση και σχετική απόφαση στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2017!

Η φετινή καταληκτική ημερομηνία για αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων προς το Υπουργείο παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων ήταν στις 20 Νοεμβρίου. Για άλλη μια φορά, όπως και πέρσι που είχε υπάρξει το ίδιο παρόμοιο θέμα, η δημοτική αρχή δεν ενεργεί εγκαίρως, με τελικό συμπέρασμα να χρειάζεται απαραιτήτως να προβεί σε παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού και συνέπειας.

Πιστεύουμε ότι σε ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο πρέπει να υπάρχει αποδοτική και γρήγορη μελέτη από πλευράς δήμου, ώστε και με ένα θετικό αποτέλεσμα η πορεία της παιδείας στον τόπο μας να καταφέρει να βαθμολογηθεί με άριστα.