Η δημοτική παράταξη “Ανατροπή”, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας, και συγχρόνως λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βίωνε και εξακολουθεί να βιώνει το νησί μας καθημερινά από το πρόβλημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού που ολοένα διογκώνεται, αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει τους πολίτες για τα εξής:

1. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 ως παράταξη έχουμε αιτηθεί έναν κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, όπως ορίζει η νομοθεσία, προκειμένου να μπορούμε να λειτουργούμε αποδοτικότερα, και

2. Κατά το 1ο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο (25 Σεπτεμβρίου 2019) η παράταξή μας είχε τονίσει την αναγκαιότητα και τη σημασία της εμπρόθεσμης αποστολής ολοκληρωμένων εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συμβουλίων.

Τα ανωτέρω ζητήματα ουδέποτε διευθετήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή. Κατά συνέπεια ούτε είμαστε πλήρως ενήμεροι για την ατζέντα των θεμάτων που συζητούνται κάθε φορά, αλλά πολλά από αυτά τα πληροφορούμαστε την ώρα του Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, η “Ανατροπή” αρνήθηκε να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες, 31 Μαρτίου 2020. Οι εισηγήσεις για το 1ο και 5ο θέμα δεν είχαν αποσταλεί (θέματα υψηλής σπουδαιότητας, σχετικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό και την πανδημία του COVID19). Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης μελέτης, ειδικά τώρα που θα έπρεπε η συνεδρίαση να γίνει με τηλεδιάσκεψη και χωρίς φυσική παρουσία. Προκειμένου να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εισήγηση και από την παράταξή μας, πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη γνώση εκ των προτέρων.

Όλα τα παραπάνω, ειδικά στις μέρες μας και στις καταστάσεις που βιώνουμε, είναι αδιαπραγμάτευτα και ζωτικής σημασίας για κάθε Δημοτικό Σύμβουλο για να πράξουμε με υπευθυνότητα το καθήκον μας. Η “Ανατροπή” και οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοί της είμαστε η μοναδική παράταξη που από την έναρξη της δημοτικής περιόδου είμαστε πάντα εν απαρτία παρόντες σε όλα ανεξαιρέτως τα Δημοτικά Συμβούλια. Θέλουμε να εργαστούμε σωστά και όχι να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς προγενέστερη επιστημονικά και τεκμηριωμένη μελέτη.

Με τα σοβαρά ζητήματα η “Ανατροπή” δεν παίζει και ποτέ δεν θα συμμετέχει στις αποφάσεις άλλων, χωρίς να έχει μελετήσει διεξοδικά τα εν λόγω ζητήματα, έχοντας την κατάλληλη υποστήριξη. Είναι ανεπίτρεπτο η εισήγηση του Δημάρχου να “γνωστοποιείται(?)” στους επικεφαλής λιγότερο από μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέσω e-mail και στους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους με κανένα τρόπο (Η επιστολή του Υπουργού είχε σταλεί όμως από τις 29 Μαρτίου, αλλά ουδέποτε στάλθηκε εισήγηση, αν και ζητήθηκε και επισήμως από την “Ανατροπή”).

Ζητούμε η Δημοτική Αρχή, λόγω και των δύσκολων καταστάσεων, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Σαμιώτες, να είναι τυπική στις νομοθετημένες υποχρεώσεις της.