ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η “Ανατροπή” μένει ενεργή και ανήσυχη παρά τους περιορισμούς που επέβαλαν οι όροι της καραντίνας. Βέβαια υποχρεούμαστε να αναβάλουμε τις καθιερωμένες, ετήσιες περιοδείες μας σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας, περιοδείες που ξεκίναγαν πάντα την άνοιξη. Κάθε χρόνο ανελλιπώς τις πραγματοποιούμε και ανατροφοδοτούν τη γνώση και αντίληψή μας για τα φλέγοντα ζητήματα του τόπου μας. Δεσμευόμαστε ότι η επαφή μας με την τοπική κοινωνία παραμένει πάντα ενεργή και διάφορες επαφές θα πραγματοποιηθούν σε εύθετο χρόνο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ωστόσο τα στελέχη μας βρίσκονται παντού. Οι επαφές μας με αιρετούς, Προέδρους και Συμβούλους, συνεχίζονται εξ αποστάσεως, όπως ο Νόμος προστάζει. Ήδη σημαντικά θέματα, πράξεις και παραλείψεις, έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Πιστοί στις αρχές μας σχεδιάζουμε ποικίλες δράσεις για να προβάλουμε τα προβλήματα του Δήμου, να τα υπερτονίσουμε και να δράσουμε προς επίλυσή τους. Τις προσεχείς εβδομάδες θα κοινοποιήσουμε μεγάλο μέρος αυτών των ζητημάτων με δελτία τύπου και ενέργειες των εκλεγμένων Συμβούλων μας.