Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο (15 Μαρτίου 2018), 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο καθορισμός των αρδευτικών περιοχών και της αρδευτικής περιόδου και η μετέπειτα πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης.

Για ακόμη μία χρονιά, η δημοτική παράταξη «Ανατροπή» – η μοναδική που καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα – είναι αντίθετη με τέτοιου είδους προσλήψεις, οι οποίες στηρίζονται σε ένα βασιλικό διάταγμα επιλογής υδρονομέων του 1957, όπου οι ενδιαφερόμενοι επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο και χωρίς κριτήρια επιλογής.

Η πρόταση από την «Ανατροπή» ήταν να ορισθούν από το δημοτικό συμβούλιο κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα κατάρτιση, ανεργία, προϋπηρεσία,  οικογενειακή κατάσταση κλπ., και όταν τεθεί ως θέμα συμβουλίου η επιλογή των αιτούντων, να επιλεγούν βάσει των ανωτέρω κριτηρίων.

Δυστυχώς, το πελατειακό κράτος καλά κρατεί, και συνεχίζεται η ίδια τακτική, στηριζόμενη στα κομματικά, πελατειακά και προσωπικά συμφέροντα, και «νόμιμα» διαιωνίζεται η ίδια κατάσταση.