ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2018, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανατροπή», Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ρώτησε τον πρόεδρο του συμβουλίου για ποιο λόγο δεν έχει τεθεί ως θέμα συζήτησης η επαναλειτουργία της παιδικής χαράς Κοκκαρίου, θέμα που έχει ήδη κατατεθεί στον δήμο από τις 8 Ιανουαρίου, συνοδευόμενο από υπογραφές κατοίκων. Να επισημανθεί ότι στο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018, είχε προταθεί ότι στην διεξαγωγή του επομένου θα συζητηθεί το ανωτέρω θέμα, ούτως ώστε να υπάρχει εισήγηση.

Η κατάσταση, αναφορικά  με τις παιδικές χαρές στο νησί μας, είναι γνωστή. Από το 2009 έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας των παιδικών χαρών, αλλά από τότε ξεχάστηκε η νομοθεσία από πολλούς. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν άδεια λειτουργίας, άλλες είναι σφραγισμένες, άλλες εγκαταλελειμμένες, σίγουρα όμως είναι επικίνδυνες για τα παιδιά που θέλουν και προσπαθούν να παίξουν. Η περίπτωση του Κοκκαρίου είναι μία από αυτές, μία ακόμη περίπτωση που αντικατοπτρίζει το «όραμα» και αυτής της δημοτικής αρχής, και η οποία εξακολουθεί να αποτυγχάνει να επιλύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να σταθεί δίπλα στους πολίτες και ειδικά στους νέους ανθρώπους.

Η απάντηση που δόθηκε από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας για την μη εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, ήταν ότι βρίσκονται στην διαδικασία προμήθειας των οργάνων, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενες εργασίες και να τοποθετηθούν τα συγκεκριμένα όργανα πριν το καλοκαίρι και να λειτουργήσει η παιδική χαρά πριν την έναρξή του.

Η «Ανατροπή» ευελπιστεί να μην συνεχιστεί η κοροϊδία τόσο χρόνων, και η παιδική χαρά να λειτουργήσει πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ώστε να εξαλειφθούν τα στοιχεία που αμαυρώνουν την εικόνα του νησιού μας. Ίσως είναι η αρχή, να λειτουργήσουν και να υπάρχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές σε όλη την Σάμο, ώστε τα παιδιά να έχουν τον δικό τους ασφαλή χώρο ψυχαγωγίας.