ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός ύφεσης της οικονομίας και η κοινωνική αστάθεια, έχει επιφέρει μεγάλη αγωνία για το μέλλον, ιδιαίτερα στους νέους. Συνέπεια αυτού, πολλοί νέοι τελειώνοντας το σχολείο δεν θέλουν ή αδυνατούν να σπουδάσουν  και να καταρτιστούν επαγγελματικά, αφού μάλιστα δεν πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την ποιότητα ζωής τους. Για πολλά από τα παιδιά μας αποτελεί όνειρο ζωής να φύγουν από τη Σάμο, διότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει η προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης.

Τα παραπάνω  οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του νησιού, με σημαντικότερες την μείωση του παραγωγικού δυναμικού, την έλλειψη ειδικευμένου δυναμικού που θα εργαστεί για την ανάπτυξη του νησιού και την απαξίωση των νέων ως προς την ενασχόληση με τα κοινά.

Η “Ανατροπή”, με υποψήφιο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, έχει ως στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων να σπουδάσουν, να καταρτιστούν και να εξειδικευτούν εργασιακά,  ώστε να επανδρώσουν την παραγωγική διαδικασία του τόπου μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς.

 

Οι δεσμεύσεις μας για το ζήτημα αυτό είναι οι ακόλουθες:

  1. Οικονομική στήριξη των φοιτητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα που σπουδάζουν σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Δημοτικά κονδύλια προς σπουδαστές που θα πληρούν τα κριτήρια, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας εκτός Σάμου και συνεργασία με τους ανά την Ελλάδα συλλόγους Σαμίων είναι τα πρώτα βήματά μας, είτε για να χρηματοδοτήσουμε τους νέους που σπουδάζουν είτε για να τους εξασφαλίσουμε δωρεάν στέγαση.
  2. Σύσταση Δημοτικού Γραφείου Επαγγελματικής Διασύνδεσης. Υπηρεσία που θα λειτουργεί στα πρότυπα διεθνών φορέων και Πανεπιστημίων και έχει τριπλή αρμοδιότητα. Αρχικά συνδέει τους φορείς εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, αναζητώντας ευκαιρίες καριέρας για όσους νέους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Επιπρόσθετα, κατευθύνει τους νέους σε επιπλέον μόρφωση ή κατάρτιση, κυρίως σε σχέση με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Τέλος, εξασφαλίζει πληροφόρηση και κατάρτιση πάνω σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων ανά επαγγελματική κατηγορία.
  3. Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στην παραγωγή προϊόντων του τόπου μας.  Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, νέοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις ιδιαίτερες παραγωγές του τόπου θα λαμβάνουν τεχνογνωσία για τις παραγωγές αυτές. Στόχος είναι η εξασφάλιση ποιοτικών πιστοποιήσεων σε προϊόντα ΠΟΠ, ώστε να γίνει ο τομέας αυτός ελκυστικός για νέους παραγωγούς.
  4. Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Με χρηματικές επιχορηγήσεις ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη ή άλλες εισφορές, θα ενισχύσουμε την ίδρυση επιχειρήσεων από τους νέους.
  5. Ίδρυση Κέντρων Νεότητας, σε συνεργασία με κατά τόπους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, που να λειτουργούν ως εφαλτήριο μιας νέας πορείας και αντίληψης για τη ζωή και το μέλλον.
  6. Θέσπιση ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφιερωμένης στην παιδεία και στους νέους. Σκοπός η λήψη αποφάσεων για τη στήριξη των νέων, η δρομολόγηση και έγκριση των προτάσεών μας. Στη συνεδρίαση αυτή θα τοποθετούνται σχετικοί φορείς της Σάμου, όπως εκπρόσωποι σχολείων, εκπαιδευτικοί, γονείς, αλλά και επιστημονικοί φορείς.
  7. Προσομοίωση δημοτικού συμβουλίου νέων. Στο πρότυπο της Βουλής των Εφήβων και των αντίστοιχων προσομοιώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενεργοποιήσει τους νέους ανθρώπους  να εκφράσουν τις απόψεις τους, να εξοικειωθούν με την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!