ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, οι παρελθούσες δημοτικές αρχές δεν επιθυμούσαν την αναβάθμιση του ρόλου των κοινοτήτων. Κατά συνέπεια απαξιώθηκε  ο ρόλος των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν ενεργό ρόλο διοίκησης οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να μη λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνώμη τους και να απαξιώνεται ο θεσμός τους. Επιπρόσθετα καταστρατηγήθηκε ο ρόλος ύπαρξης και λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων, τα οποία χρόνο με τον χρόνο άρχισαν να υπολειτουργούν.

Η “Ανατροπή”, με υποψήφιο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, πιστεύει στον σημαντικό και θεσμικό ρόλο των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Για να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και ο κάθε πολίτης να επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά, ανακοινώνουμε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

  1. Πρόσκληση όλων των προέδρων σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε θέμα, είτε αφορά είτε όχι την κοινότητά τους, και θα ψηφίζουν εκτός από τα θέματα που είναι σχετικά με την κοινότητά τους και σε θέματα έμμεσα σχετικά με την κοινότητά τους, π.χ. ψήφιση τεχνικού προγράμματος ή ενός έργου γειτονικής κοινότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα και με την δική τους.
  2. Ετήσια ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα προηγείται χρονικά από την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, όπου οι πρόεδροι θα ενημερώνουν το σώμα για τις ελλείψεις και τις προτάσεις που έχουν για την κοινότητά τους.
  3. Θέσπιση-ορισμός υπευθύνου δημοτικού συμβούλου κάθε κοινότητας. Ο σύμβουλος αυτός, επιλεγμένος από το σύνολο των 27 δημοτικών συμβούλων της Σάμου, θα προκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο ως αρμόδιος για τη συγκεκριμένη κοινότητα, με αρχικό κριτήριο τον τόπο διαμονής ή καταγωγής του.
  4. Ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος κάθε κοινότητας, είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων της κοινότητας ή να έρχεται σε επαφή με τον πρόεδρο της κοινότητας, αν δεν υφίσταται τοπικό συμβούλιο, και να ενημερώνει και να βοηθάει το τοπικό συμβούλιο ή τον πρόεδρο. Θα έχει βασικό ρόλο μετά τον πρόεδρο στις συζητήσεις του δημοτικού συμβουλίου, με εισηγήσεις σχετικές με την συγκεκριμένη κοινότητα.
  5. Μηνιαία υποχρεωτική σύγκλιση του τοπικού συμβουλίου. Στην δημόσια αυτή συνεδρίαση θα ενημερώνονται και οι κάτοικοι της περιοχής, ώστε να μπορούν να παραστούν. Θα καλείται και ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, ώστε δυνητικά να παρευρίσκονται και αυτοί.
  6. Για κάθε απόφαση τοπικού συμβουλίου ή απόφαση προέδρου, όταν δεν υφίσταται συμβούλιο, θα δίνεται απάντηση από τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, σχετικά με την υλοποίησή της ή τον προγραμματισμό εργασιών της, υποχρεωτικά εντός ενός μήνα, όπως ορίζει η νομοθεσία.
  7. Θέσπιση προκαθορισμένων, υποχρεωτικών, μηνιαίων ωρών δημάρχου και αντιδημάρχων στις μεγάλες ή κομβικές κοινότητες του δήμου. Στις συναντήσεις αυτές κάθε πρόεδρος θα μπορεί να βρίσκει και να ενημερώνει τον δήμαρχο ή τους αντιδημάρχους για θέματα σχετικά με την κοινότητά του ή τον ευρύτερο προγραμματισμό του δήμου.
  8. Αποστολή σε κάθε κοινότητα, εντός ενός μηνός από την διεξαγωγή κάθε δημοτικού συμβουλίου, όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε το τοπικό συμβούλιο ή ο πρόεδρος να είναι ενημερωμένος γι’ αυτές.
  9. Ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής, ώστε η κοινότητα και ο πρόεδρός της να κινούνται χρηματοδοτικά ευέλικτα και να καλύπτουν τακτικά έξοδα της καθημερινότητας αλλά και έκτακτες καταστάσεις.

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας… όραμα ανάπτυξης, δέσμευση δημιουργίας