Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της Ανατολικής Σάμου είναι η υδροδότηση. Σε ένα νησί με ποσοτική επάρκεια είναι απαράδεκτο να υπάρχει ανεπάρκεια στην παροχή νερού και αμφίβολη ποιότητα. Η έλλειψη εκσυγχρονισμένων δικτύων, η μη συντήρηση και δημιουργία νέων δεξαμενών, η απουσία έργων, η μη δημιουργία μαστεύσεων και ο καθαρισμός αυτών είναι τα κυριότερα αίτια του προβλήματος. Επιπρόσθετα, είναι αδιανόητο να γίνονται απρογραμμάτιστες διακοπές νερού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Προτείνουμε:

  1. Αξιοποίηση του νερού των πηγών κατ’ αποκλειστικότητα στο δίκτυο ύδρευσης και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, συμπλήρωση από το απόθεμα των γεωτρήσεων.
  2. Έρευνα του υδροφόρου ορίζοντα για δημιουργία νέων γεωτρήσεων, ενώ στις ήδη υπάρχουσες που έχουν πρόβλημα θα εγκατασταθούν κατάλληλα φίλτρα, ώστε το νερό να γίνει κατάλληλο.
  3. Ετήσιο καθαρισμό των δεξαμενών και σωστή χλωρίωση αυτών, μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου. Επιπρόσθετα, τυχόν διακοπή ύδρευσης θα γίνεται μόνο από προσωπικό του Δήμου, με ευθύνη του Δήμου και υποχρεωτικά κατόπιν ενημερώσεων των κατοίκων.
  4. Αντικατάσταση παλαιωμένων και προβληματικών δικτύων, καθώς και συντήρηση και επανακαθορισμός των αρδευτικών δικτύων και δημιουργία νέων όπου κρίνεται απαραίτητο.
  5. Άκρως επιτακτική κρίνεται η περιοδική ανάλυση του νερού τις χρονικές περιόδους που ορίζει η νομοθεσία και η ανάρτηση των αναλύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και σε κομβικά σημεία της κοινότητας, ώστε να νιώθει ο δημότης ασφαλής για το νερό που καταναλώνει.
  6. Θα τεθεί σε εφαρμογή ευνοϊκή τιμολόγηση για τις ευάλωτες ομάδες και κατοίκους των μικρών κοινοτήτων.

 

Το νερό αποτελεί πρωτεύων αγαθό και πρέπει να διατίθεται σε αφθονία και απολύτως ασφαλές σε όλους. Ειδικά τους θερινούς μήνες που το νησί μας αποτελεί τουριστικό θέλγητρο, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επάρκεια νερού, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες μας.

 

Ανατροπή… το πρόγραμμά μας, δημιουργία για το μέλλον!