ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα μείζον πρόβλημα για αυτές τις κοινότητες είναι ότι αν δεν αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση, τείνουν στην ερήμωση, στην περαιτέρω μείωση του πληθυσμού τους, με πολλές οδυνηρές συνέπειες για όλη τη Σάμο.

Η “Ανατροπή” έχοντας μελετήσει εδώ και χρόνια αυτό το ζήτημα, έχει λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτές τις προτάσεις ήδη τις ανταλλάσει με τους κατοίκους κατά τις επισκέψεις της.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των επισκέψεων της παράταξης έχει ως εξής:

Τρίτη 29 Ιανουαρίου, 17.30 Μύλοι

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, 17.30 Δρακαίοι

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, 17.30 Λέκα

Με πρόγραμμα, συνέπεια, όραμα και συμμετοχή… δημιουργούμε το μέλλον!