ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί η απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία θα συμβάλλει στη λειτουργική, αλλά και αισθητική αναβάθμιση του παραλιακού τμήματος στο Ηραίο (από την πλατεία μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών έως το εστιατόριο Βούρου). Αυτό συνεπάγεται την απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το τμήμα της οδού, και την πεζοδρόμηση της οδούς κατά τους θερινούς μήνες, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1η Μαΐου έως 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Παρόλο που οι εν λόγω αποφάσεις έχουν παρθεί εδώ και καιρό,  η εκτέλεσή τους δεν έχουν ακόμη διευθετηθούν.

Παρόλο που υπάρχουν υπεύθυνοι για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, όλοι, δημοτική αρχή, δήμαρχος, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αδιαφορούν και εξακολουθούν να αγνοούν τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

  • 22/6/2016: Απόφαση τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Παγώνδα, που προτείνει τις εν λόγω ρυθμίσεις.
  • 28/4/2017: Απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, αρμόδια για τις εν λόγω ρυθμίσεις.
  • 16/5/2017: Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που εγκρίνει τις εν λόγω ρυθμίσεις.
  • 25/1/2018: Απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης, που εγκρίνει τις εν λόγω ρυθμίσεις.
  • 14/2/2018: Απόφαση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του οικισμού Ηραίον της δημοτικής κοινότητας Παγώνδα, αριθμός 4919/ΜΟΕ, ΦΕΚ 428.

 

Σήμερα, 20/4/2018, δέκα μέρες πριν την 1η Μαΐου και 2 χρόνια μετά την αρχική απόφαση της τοπικής κοινότητας, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση, για την οποία σίγουρα είναι υπεύθυνος ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Δυστυχώς, ο τόπος αυτός επωμίζεται την ασυνειδησία και την ανικανότητα των διοικούντων.