Η “Ανατροπή”, υπενθυμίζει σε όλους τις θέσεις της σχετικά με το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί εδώ και χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο (όπως φαίνεται σε όλα τα πρακτικά αυτών) και έχουν δημοσιοποιηθεί και με δελτία τύπου (δελτία τύπου 15.01.2016, 26.09.2016, 17.10.2016, 27.10.2016, 4.11.2016, 15.02.2017, 19.11.2018, 23.11.2018, 6.12.2018, 13.5.2019, 26.9.2019, 5.11.2019, 25.11.2019, 26.2.2020 που είναι όλα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της: samiaki-anatropi.blogspot.com).

Σύμφωνα με την πάγια θέση μας, δεν πρέπει να υπάρχει στο νησί καμία δομή φιλοξενίας. Επειδή το νησί μας δέχεται το κύμα εισροών, πρέπει η κυβέρνηση να διαχειρίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτή την κατάσταση και να μετακινούνται άμεσα όλοι οι πρόσφυγες-μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου εκεί θα διευθετούνται όλα τα σχετικά αιτήματά τους.

Ως εκ τούτου, ποτέ η “Ανατροπή” δεν έχει αποδεχτεί καμιά δομή, ούτε «μικρή» ούτε «μεγάλη» στη θέση Ζερβού (και δεν υπάρχει καμία απόφαση ή συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα μικρό κέντρο με 1500 άτομα). Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να υπάρχει και καμιά δομή που να σκιάζει το μέλλον του νησιού μας· γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη το κλείσιμο του ήδη υπάρχοντος Hot Spot στην πόλη της Σάμου.

Κατά την “Ανατροπή” είναι επικίνδυνο να δίνουμε βάση σε οποιεσδήποτε εξαγγελίες ότι στην περιοχή της Ζερβού θα διαμένουν μόνο 1200 ή 1500 άτομα. Εδώ και χρόνια έχει αποδειχτεί ότι σκοπός των ιθυνόντων είναι η παγίωση και η διαιώνιση του συγκεκριμένου προβλήματος.