Μετά την από 13/09/2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων τωνΔικηγορικών   Συλλόγων   Ελλάδας   η   οποία   ομόφωνα   αποφάσισε   την αναστολή  από την Παρασκευή 16/9/2016 της αποχής των Δικηγόρων, και οι Δικηγόροι Σάμου αναστέλλουν την αποχή τους αναμένοντας την ανταπόκριση   της   κυβέρνησης   σε   σειρά   εκκρεμών   ζητημάτων   του ασφαλιστικού νόμου.

Οι Δικηγόροι της Σάμου όμως θα παραμείνουν  σε διαρκή ετοιμότητα για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, εν αναμονή της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό κυρίως αναμένουν   την     θεσμοθέτηση   από   τη   Κυβέρνηση     ίδρυσης επαγγελματικού   ή   αλληλοβοηθητικού   Ταμείου   των   Δικηγόρων,   την παράταση   της   καταβολής   των   ασφαλιστικών   εισφορών   έτους   2015 μέχρι 31-12-2016 και την κατάργηση των παραβόλων προαγωγής των Δικηγόρων στο Εφετείο και τον Αρειο Πάγο.