Λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών για την άρση των επικινδυνοτήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο,  και στο πλαίσιο διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας τόσο των πολιτών όσο και των δημοτικών υπαλλήλων δεν θα λειτουργήσουν,  οι υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο για το χρονικό διάστημα  έως και 13.09.2022

Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Δήμου, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες αποκλειστικά από τις αντίστοιχες πλαϊνές θύρες εισόδου που οδηγούν απευθείας σε αυτά.

Οι λογαριασμοί ύδρευσης που λήγουν στις 15.09.2022 μπορούν να πληρωθούν χωρίς προσαυξήσεις έως 30.09.2022

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου