Ολοκληρώνεται η διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον σεισμό και τη συνακόλουθη πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2021 στη Σάμο – 2,8 εκατ. ευρώ σε 296 επιχειρήσεις
Την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021, δημοσιεύθηκαν οι Αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Β’ 3883/20-08-2021). Με τις ως άνω αποφάσεις προσδιορίζεται το επίπεδο της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Σάμου από το σεισμό και τη συνακόλουθη πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2021, το οποίο διαμορφώνεται στο 70% της ζημιάς. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω επιχειρήσεις στη Σάμο έχει χορηγηθεί, από την πρώτη περίοδο, η προκαταβολή του 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς, το ποσό της επιχορήγησης που θα δρομολογηθεί τις επόμενες εβδομάδες θα ανταποκρίνεται στο υπόλοιπο 50% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
Μέσα σε δέκα μήνες από τον καταστροφικό σεισμό και την συνακόλουθη πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020, που έπληξε τη Σάμο και σε διάστημα μόλις 9 μηνών μετά την έκδοση της πρώτης απόφασης χορήγησης προκαταβολής του 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς (ΦΕΚ B’ 29/08.01.2021), εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τα τελικά ποσά επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στη Σάμο και ανταποκρίνονται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Πρόκειται για μία σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, εντός του νέου θεσμικού πλαισίου της Κρατικής Αρωγής, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης που έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες στην περιφερειακή ενότητα της Σάμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την προηγούμενη περίοδο οι επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων, περιορίζονταν στο 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς και χορηγούνταν μετά από τέσσερα έτη από την επέλευση της θεομηνίας. Τώρα με το πλασίο της Κρατικής Αρωγής διατίθεται, εντός του πρώτου έτους, το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Φυσικά, οι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει το 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς ως προκαταβολή, με το ποσά αυτά να αφαιρούνται από το τελικό 70%.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι στην περιφερειακή ενότητα της Σάμου ανέρχονται στους 296 και η συνολική εκτιμηθείσα ζημιά ανέρχεται στα 3.971.077 ευρώ. Από αυτό το ποσό της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς έχει ήδη χορηγηθεί, ως προκαταβολή 20%, το ποσό των 784.000 ευρώ. Με τις Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προσδιορίστηκε η διάθεση 1.995.754 ευρώ (725.577 ευρώ για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και 1.270.177 ευρώ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020). Έτσι, αθροιστικά η συνολική επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον σεισμό και τη συνακόλουθη πλημμύρα στη Σάμο διαμορφώθηκε στα 2.779.754 ευρώ.
Τις επόμενες ημέρες, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Περιφέρεια τα προβλεπόμενα έγγραφα -επί των οποίων έχουν ήδη ενημερωθεί- ώστε αυτά με την σειρά να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών και να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο, με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς και την ιδία στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα κινηθούμε την επόμενη περίοδο.