ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας γνωστοποιούμε τις αναλύσεις νερού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο φορέα τον Απρίλιο και από τις οποίες δεν προκύπτει κανένας επιβαρυντικός παράγοντας και επομένως κρίνεται ασφαλής η χρήση του νερού από το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου.

Οι αναλύσεις του Απριλίου αφορούν τα εξής 10 σημεία ελέγχου:  Κοκκάρι, Βουρλιώτες, Άγιο Κωνσταντίνο, Πυροσβεστική – Βαθύ, Πλάτανο – Άνω Βαθύ, Κατσούνι, Ταρσανάς – Πυθαγόρειο, Χώρα, Μυτιληνιούς και Ηραίον.

Ο Δήμος ελέγχει το παρεχόμενο νερό με βάση τα όσα σχετικά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ανατολικής Σάμου καθώς και μέσω σχετικών δελτίων τύπου στα ΜΜΕ.

Η συχνότητα των δειγματοληψιών και του ελέγχου του νερού προκύπτει βάσει του μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τις αναλύσεις αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στη διεύθυνση:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ “ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024” – Δήμος Ανατολικής Σάμου (islandofsamos.gr)