ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΑΜΟΥ

 

Δημοτικό Σχολείο 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΟΥ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΜΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΘΕΟΣ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. Ε.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΕΚΚΑΣ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 10:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΓΩΝΔΑ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΥΡΓΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 8:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΩΡΑΣ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 8:45:00 πμ
Νηπιαγωγείο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 8:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ε.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΙΟΥ 8:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 6:30:00 μμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 9:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 8:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 9:00:00 πμ

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ

 

Δημοτικό Σχολείο 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΑΧΩΝ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΡΑΧΩΝ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΔΗΛΟΥ 9:30:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΥΛΟΣΥΡΤΗ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 10:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 10:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 10:30:00 πμ
Νηπιαγωγείο 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 9:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 9:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΘΥΜΑΙΝΑΣ 3:00:00 μμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΟΥΡΝΩΝ 10:00:00 πμ
Δημοτικό Σχολείο ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 11:00:00 πμ
Νηπιαγωγείο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 10:00:00 πμ