Από Δευτέρα 01.02.2021 τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ που θα εκτελούνται Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι τα παρακάτω.

Καρλοβασι – Σάμος
07.00 – 08.30 – 12.30 – 15.00 – 17.00
Σαμος – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
08.30 – 12.20 – 14.10 – 17.00 – 18.00


Σαμος – Πυθαγόρειο
06.15 – 08.00 – 11.00 – 12.45 – 14.10 – 16.00 –
17.00
Πυθαγόρειο – Σαμος
07.20 – 08.15 – 11.20 – 13.00 – 15.30 – 16.15 – 17.15


Σαμος – Αεροδρόμιο
06.15 – 08.00 – 11.00 – 12.45 – 14.10 – 16.00 – 17.00
Αεροδρόμιο – Σαμος
07.20 – 08.20 – 11.20 – 13.00-15.20 – 16.20 17.20


Σαμος – ΧΩΡΑ
08.00 – 11.00 – 13.00 – 14.10 – 16.00 – 17.00
Χώρα – ΣΑΜΟΣ
07.20 – 08.20 – 11.20 – 13.00 – 16.20 – 17.20


Σαμος – Μυτιληνιοι
08.00 – 11.00 – 12.45 – 16.00 – 17.00
Μυτιληνιοι – ΣΑΜΟΣ
08.25 – 11.15 – 13.20 – 16.25 – 17.25


Σαμος – Παγωνδας
06.15 – 14.10
Παγωνδας – Σαμος
07.00 – 14.50


Σαμος – Ηραιον
06.15 – 14.10
Ηραιον – Σάμος
07.00 – 15.00