Σύμφωνα με την αριθμ.244/17 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την διακοπή Ειδικής Εισφοράς  Αλληλεγγύης  και την διεκδίκηση αναδρομικών,  ο συνταξιούχος εφόσον επιθυμεί, μπορεί να καταθέσει αγωγή αναδρομικών που έχουν παρακρατηθεί μέσω δικηγόρου, ενώπιον του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζοντας το ακριβές ποσό των αναδρομικών  που του έχουν παρακρατηθεί. Με την ίδια αγωγή  μπορεί να ζητηθούν τα δώρα εορτών και επιδομάτων αδείας.

Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης έχει επιβληθεί μόνο στις κύριες Συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1400,01 ευρώ ακαθάριστα τον μήνα, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του Συνταξιοδοτικού φορέα (ΓΛΚ ΕΦΚΑ) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα εξομάλυνσης.

Τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης (8 Φεβρουαρίου 2017).

Σε ότι αφορά την κύρια Σύνταξη ,για τις μειώσεις σύμφωνα με τις δ/ξεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012, μπορούν να ασκηθούν ενστάσεις ενώπιον του Α Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ατομικά.

Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα Γραφεία μας στο τηλέφωνο 22730 27149, κιν. 6945217291.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΑ