Παραδόθηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση και στατική ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου Δ/Ε Βαθέος Δήμου Σάμου» που υλοποιείται από τον Δήμο Σάμου, με προϋπολογισμό 1.558.264,84 ευρώ, μετά από την εκπόνηση σχετικής μελέτης από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Σάμου και την ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών του νησιού είναι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.