Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σάμου  ενημερώνει ότι μέχρι την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Παρακαλούμε ακόμη οι εγγεγραμμένοι που δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν, να προσέλθουν ως την παραπάνω ημερομηνία για να ανανεωθεί η κάρτα τους, προσκομίζοντας τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. επικοινωνίας: 2273080432