Ο Ροταριανός Όμιλος Σάμος έχει την χαρά και την τιμή να ανακηρύξει ως Επίτιμο Μέλος του τον καταξιωμένο και εξαίρετο Σάμιο Ακαδημαϊκό Σπυρίδωνα Βλιάμο, Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας με εξειδίκευση στα Θεσμικά Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Παραθέτουμε ενδεικτικά βιογραφικό του σημείωμα:

Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας με εξειδίκευση στα Θεσμικά Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο 2015 είναι Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Master στα Οικονομικά (M.A.Econ.) από το Πανεπιστήμιο του Manchester και πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Nagoya στην Ιαπωνία και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας. Υπήρξε ο ιδρυτής και από τότε (2002) μόνιμο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παν-Ευρωπαϊκής Ομάδας Επιχειρηματικής Έρευνας (Pan-European Entrepreneurship Research Group, PEER – Group) στο Université de Paris, Dauphine. Επίσης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διδακτικού Προσωπικού  του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Διδακτορικών Σπουδών  European University Network on Entrepreneurship Research – ESU.


Επίσης, διετέλεσε: 1. Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ispra, Ιταλίας, 2. Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Ελληνικού Υπουργείου Απασχόλησης,
3. Σύμβουλος Διοικήσεως της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), 4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.

Για αρκετά χρόνια υπήρξε ο Διευθυντής Έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού Journal of Regional Science Inquiries και μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής πολλών περιοδικών(IGI Journal of Social Ecology andSustainable Development – Springer Journal of the Knowledge Economy – Springer Journal of Innovation and Entrepreneurship  – Springer Journal of Technology, Innovation and Education.

 

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα  εκτείνονται στα γνωστικά αντικείμενα Πολιτική Οικονομία, Περιφερειακή Πολιτική, Οικονομική Πολιτική, Θεσμικά Οικονομικά, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητα.