Ο Βουλευτής νομού Σάμου, κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, κατέθεσε στη Βουλή,  Αναφορά  προς τον Υπουργό Υγείας . Η Αναφορά έχει ως θέμα την πλήρωση των κενών θέσεων παιδιάτρου στο Νοσοκομείου Σάμου, με το αίτημα της άμεσης τακτοποίησης του ζητήματος, καθόσον για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα οι επάλληλες προκηρύξεις θέσεων καθίστανται άγονες, ο υπηρετών επικουρικός παιδίατρος, απέσυρε την συμμετοχή του από την διεκδίκηση μόνιμης θέσης και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την θέση του και επίσης η νέα προκήρυξη σε θέση Διευθυντή Παιδιατρικής  βρίσκεται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα  η παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. Σάμου να συγκροτείται  από μία μόνο παιδίατρο.

Την αναφορά συνοδεύει, η αντίστοιχη επιστολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου .

 

Αναλυτικά η κατατεθείσα Αναφορά:

 

«Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 ΑΝΑΦΟΡΑ

 

-Για τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Μακροχρόνια έλλειψη παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

 

Ο Βουλευτής Σάμου κ. Δημήτριος Σεβαστάκης καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Υγείας, αναφορά με την επιστολή του Διοικητή του Νοσοκομείου σχετικά με την Απουσία Παιδιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Στην επιστολή καθίσταται ξανά γνωστή η έλλειψη παιδιάτρων στο Νοσοκομείο Σάμου, καθώς και το ότι η απουσία της μοναδικής παιδιάτρου του Νοσοκομείου με αναρρωτική άδεια δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τόσο του Παιδιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου όσο και της Μαιευτικής Κλινικής και ζητείται η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Επισυνάπτεται επιστολή με τα αναφερόμενα σχετικά.

 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 

Ο καταθέτων Βουλευτής

Δημήτριος Σεβαστάκης»