ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Για την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Απόφαση του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στην οποία ζητά την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

Αθήνα 11/04/2024

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία

Κατσώτης Χρήστος

Μανωλάκου Διαμάντω

Συντυχάκης Μανώλης