ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα: Για την μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στις οικογένειες με τρία τέκνα

 

Οι βουλευτές Συντυχάκης Μανώλης, Κανέλλη Λιάνα, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κομνηνάκα Μαρία, Μαρίνος Γιώργος, Παπαναστάσης Νίκος, Στολτίδης Λεωνίδας

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών Με Τρία Τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε), στην οποία ζητούν τη θεσμοθέτηση εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις τρίτεκνες οικογένειες.

 

 

 

Αθήνα 20/03/2023

Οι καταθέτοντες βουλευτές