ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Στάντζος αναθέτει στην κυρία Χριστιάνα Σκάρου, καθήκοντα άμισθης συμβούλου για την επικουρία του σε θέματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής, μετά από συνάντηση που προηγήθηκε και την πρόθεση της κ. Σκάρου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης και του δήμου.

Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου