Το νομοσχέδιο για την απλή χρήση αιγιαλών και παραλιών παρουσίασε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, Νάγια Κόλλια.

Μεταξύ των αλλαγών που παρουσιάστηκαν, σημαντικότερες προβλέψεις θεωρούνται οι εξής:

  1. αν μία επιχείρηση που εκμεταλλεύεται αιγιαλό και παραλία είναι παράνομη, τότε της επιβάλλεται πρόστιμο το τετραπλάσιο όσου θα έπρεπε να πληρώσει, και διατάσσεται η άμεση σφράγισή της, με το δήμο υπεύθυνο.
  2. αν η επιχείρηση είναι νόμιμη αλλά έχει τοποθετήσει περισσότερα ομπρελοκαθίσματα από όσα της επετράπη, τότε επιβάλλεται το τετραπλάσιο πρόστιμο και, αν υπάρξει υποτροπή το οκταπλάσιο, με απειλή σφράγισης ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.
  3. στις παραλίες όπου υπάρχουν συνεχόμενα καταστήματα ή και ξενοδοχεία, το σύνολο των μισθώσεων δεν θα πρέπει ξανά να υπερβαίνει το 50%, όπως και στις υπόλοιπες παραλίες.

Οπως ανέφεραν ο κ. Χατζηδάκης και η κ. Κόλλια:

Αφαιρείται από τους δήμους η δημοπράτηση μισθώσεων και η διαδικασία θα διεξάγεται εξολοκλήρου από την κτηματική υπηρεσία και μόνο ηλεκτρονικά. Οι δήμοι θα εξακολουθήσουν όμως να λαμβάνουν το 60% των εσόδων.

Θα δημιουργηθεί μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των μισθωμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην (εμπορική) πραγματικότητα κάθε περιοχής.

Διατηρείται ο διαχωρισμός του 50% (όριο του συνόλου των μισθώσεων σε μια παραλία). Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αυτός θα αφορά και τις παραλίες που έχουν πλήθος όμορων επιχειρήσεων, παραλίες που σήμερα φτάνουν να καλύπτονται στο σύνολό τους.

Οι μισθωτές παραλιών, αν ο δήμος δεν μπορεί να προσλάβει ναυαγοσώστη, θα αναλαμβάνουν εκείνοι το κόστος και θα αφαιρείται από το μίσθωμά τους.

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το υπουργείο «βαφτίζει» ως «απάτητες» τις παραλίες στις οποίες δεν θα επιτρέπεται καθόλου η μίσθωση του αιγιαλού και παραλίας (πρόβλεψη που υπάρχει και σήμερα).

Επιπλέον, αν σε αυτές τις παραλίες υπάρχει παλαιός αιγιαλός ιδιοκτησίας του Δημοσίου, σε αυτές τις περιπτώσεις θα θεωρείται κοινόχρηστος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο δημόσιος παλαιός αιγιαλός επανέρχεται στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (είχε αποφασιστεί το 2019 να θεωρούνται όλοι δημόσιοι), κάτι είναι που η μόνη αρνητική από τις ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν.

Οσον αφορά τις ποινές:

Για υπέρβαση της μισθωμένης επιφάνειας σε μια παραλία, ο υπεύθυνος θα καλείται να πληρώσει επιτόπου (θα βεβαιώνεται αυτόματα) το τετραπλάσιο όσου θα κόστιζε κανονικά η μίσθωση του παράνομου τμήματος (αντί διπλάσιου σήμερα) και απομάκρυνση της παρανομίας εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση υποτροπής θα καταβάλλει το οκταπλάσιο και θα υπάρχει δυνατότητα σφράγισης της επιχείρησης.

Για εξ ολοκλήρου παράνομη εκμετάλλευση μιας παραλίας (χωρίς κανένα μισθωτήριο) θα βεβαιώνεται επιτόπου το τετραπλάσιο πρόστιμο και θα διατάσσεται σφράγιση της επιχείρησης και απομάκρυνση των ομπρελοκαθισμάτων εντός 24 ωρών.

Πρόστιμα προβλέπονται και για ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις που παρεμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αιγιαλό.