Δελτίο Τύπου

Πρόταση ενεργοποίησης της πάγιας προκαταβολής, που δικαιούνται οι κοινότητες, κατέθεσε η ΑΚΙΣ στην πρόσφατη (22-1-2018) συνεδρίαση του ΔΣ.

Κατά τις περιοδείες μας στις κοινότητες του Δήμου Σάμου, διαπιστώσαμε ότι πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά από τους προέδρους των κοινοτήτων, με τη χρήση της προβλεπομένης εκ του νόμου (ν. 3852/αρθ.266/παρ.8)  πάγιας προκαταβολής.

Για τη χρήση της πάγιας προκαταβολής έχει εκδοθεί από το 2010 και σχετική ρυθμιστική υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 4ΠΞΚ-Φ), μία απόφαση που δυστυχώς μπήκε στο συρτάρι των αχρήστων, τόσο από τη νυν όσο και από την τέως δημοτική αρχή.

Η ΑΚΙΣ θέλοντας να συνδράμει το έργο των προέδρων των κοινοτήτων και να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο να ξεκινήσει τη διαδικασία χορήγησης της πάγιας προκαταβολής, προκειμένου να λύσει τα χέρια των προέδρων των κοινοτήτων προς όφελος των δημοτών.

Αντώνιος Σίμος

Δημοτικός Σύμβουλος