ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε τους δημότες ότι μέχρι να λάβουμε  τα αποτελέσματα του νέου
δείγματος νερού  από την Κοινότητα Μυτιληνιών, παρακαλούμε  να μην
χρησιμοποιείται για πόσιμο (λόγω μικρής αύξησης της συγκέντρωσης
αρσενικού).
  Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας
ενέργειες ,θα ληφθεί αύριο το πρωί  στις 27/08 νέο  δείγμα και  θα σας
ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου