Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, στα πλαίσια των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου, απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου.

Η ύπαρξη των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σύμφωνα με το ΦΕΚ 100/τ.Δ’/27-02-1995, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου και είναι αναγκαία η  άμεση αναθεώρησή του.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου