ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην Τρίτη 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σάμου συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου κου Γεώργιο Κυριαζή, του Β΄ Αντιπροέδρου κου. Ιωάννη Καπλαντζή,του μέλος της Δ.Ε.  κο. Δημήτριο Κυριαζή, με στελέχη του ΕΦΚΑ, την κα. Φωτεινή Γεωργακοπούλου Περιφερειακή Δ/ντρια Πειραιώς και Νήσων του ΕΦΚΑ και του κου Σφαέλου Γεώργιο στέλεχος πρώην ΟΑΕΕ.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στα ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις καθώς και η  νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης Αμφισβήτησης οφειλής Ν.4554/2018, καθώς παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016, λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση.

 

Η Αίτηση Αμφισβήτησης αφορά ασφαλισμένους στο π. ΟΓΑ λόγω  δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους  στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα καθώς και σε νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:

  1. η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα
  2. η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα
  3. η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – ιδιότητα (στις περιπτώσεις 1 & 2)
  4. να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων.

 

Η Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml και πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISNET.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία κατάθεσης της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία του ΕΦΚΑ.