Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος στη κοινή συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ζήτησε:

α) την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Α’ και του Β’ βαθμού αυτοδιοίκησης,

β) την υιοθέτηση κοινών στόχων ενόψει της επερχομένης διοικητικής μεταρρύθμισης με βάσει και τη σχετική μελέτη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),

γ) την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης,

δ) την πλήρη προστασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Κεντρικής Διοίκησης (Κυβέρνησης) με «εξωθεσμικό» περιεχόμενο όπως είναι η προσπάθεια πλήρους ελέγχου των Δήμων μέσω της θέσπισης της θέσης του Γενικού Γραμματέα που καταργεί τον αιρετό χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης και

ε) την εκφορά κοινής θέσης Δήμων και Περιφερειών στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.

 

Εκ του Δήμου Σάμου