Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, με επιστολή του προς την  εταιρεία, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ζήτησε την τροποποίηση της ώρας αναχώρησης του τελευταίου καλοκαιρινού δρομολογίου, των 17:30, από Σάμο προς Αθήνα,  που ισχύει μέχρι σήμερα .

Προτείνει την ώρα των 19:30 διότι μ’ αυτή την τροποποίηση παρέχεται ικανός χρόνος παραμονής των επισκεπτών στο νησί καθώς και των μονίμων κατοίκων στην Αθήνα, όπου μεταβαίνουν αυθημερόν για ιατρικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Επιπροσθέτως, οι επισκέπτες που μεταβαίνουν στα Δωδεκάνησα και στη γείτονα Τουρκία, θα μπορούν να προλαβαίνουν την πτήση της επιστροφής προς Αθήνα κάτι το οποίο με το ισχύον δρομολόγιο δε συμβαίνει.

Ευχόμενοι το δίκαιο αυτό αίτημα να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης.

Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Σάμου