Παρακαλούμε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ως Βουλευτής του νομού Σάμου να υποβάλετε ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικηγόρους, αποζημίωση που έλαβαν και οι λοιποί επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, από τις 13.03.2020 με την παύση λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την ασφαλή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Γνωρίζετε κύριε Βουλευτά ότι οι Δικηγόροι της Σάμου και της Ικαρίας  δεν λαμβάνουν κανένα εισόδημα, ενώ οι κατεπείγουσες διαδικασίες που έχουν ανοίξει σε καμία περίπτωση δεν ισοσκελίζουν το σύνολο του δικηγορικού όγκου εργασίας.

Ο δικηγορικός κλάδος είναι οικονομικά έκθετος, τα γραφεία της πλειονότητας των δικηγόρων είναι ερμητικά κλειστά, καθώς δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, μέσω της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να υποβάλετε σχετική ερώτηση στη Βουλή και να ζητήσετε:

  1. να ισχύσει η μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης και των Δικηγόρων για τον μήνα Μάιο ,
  2. την άμεση καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού  ύψους 800,00 ευρώ και τέλος
  3. να ζητήσετε την ένταξη των Δικηγόρων σε πρόγραμμα επιδότησης για κεφάλαιο επανεκκίνησης των γραφείων τους  και την δανειοδότηση τους με κρατική στήριξη όπως προβλέπεται και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Σάμος 27/5/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ