Δελτίο τύπου
Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου κατέθεσε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου η Θεατρική Ομάδα Σάμου.
Το αίτημα στηρίζεται σε νομικά ισχυρούς λόγους που απορρέουν από τα βασικά έγγραφα που αφορούν τη χρήση του χώρου, όπως τα παραχωρητήρια της ΚΕΔ, η τεχνική περιγραφή του ΕΟΤ κλπ.
Στηρίζεται κυρίως σε σημαντικούς ηθικούς και ευρύτερα πολιτικούς λόγους που αφορούν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Σάμου.
Η Θεατρική Ομάδα Σάμου, εγκατεστημένη επί σχεδόν 20ετία εκεί, ανέδειξε, με τη συνεργασία της Κινηματογραφικής Λέσχης, τον χώρο σε εστία πολιτισμού.

Βλέπει ως εκ τούτου με λύπη της να διακινούνται προτάσεις απαξιωτικές για τη χρήση ενός ιστορικού κτιρίου, που ανακαινίστηκε με μεγάλο κόστος και πολύχρονες προσπάθειες όλων των κατά καιρούς εκπροσώπων της Νομαρχιακής -Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, και να αντιμετωπίζεται η Σάμος ως νησί δευτέρας κλάσεως. Επιδίωξή της να συμμετάσχει στην προσπάθεια όλων των Σαμιωτών για την ανάδειξη του Επικούρειου σε Πολιτιστικό Κέντρο της Σάμου όπως ορίζει ο τίτλος του και οι όροι ανακαίνισής του.

Θ.Ο.Σ.