Τά ἡμερολόγια – ἑορτολόγια τοίχου καί τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀφιερωμένα στά 200 χρόνια ἀπό τήν Ναυμαχία τῆς Σάμου 1824 -2024 «Χριστός Σάμον Ἒσωσε 6ῃ Αὐγούστου 1824».

Διατίθενται σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές μας ὡς χρήσιμο βοήθημα πνευματικῆς καί ἐθνικῆς στήριξης καί οἰκοδομῆς.