Σας προσκαλούμε στη δημόσια ομιλία του Γ. Καραμανώλη, μετόχου και διευθυντή της εταιρείας CrowdPolicy, με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», που θα γίνει στην αίθουσα του Δήμου, στο Καρλόβασι, την Δευτέρα 4/12 στις 20:00. Στην ομιλία θα παρουσιαστούν επιχειρηματικές ιδέες και πρωτοβουλίες φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Γεώργιος Καραμανώλης έχει ισχυρή διεθνή παρουσία στο οικοσύστημα startup επιχειρηματικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνητικής καινοτομίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών που υπηρετεί για περισσότερα από 13 χρόνια σε θέσεις υψηλού και Clevel τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα έργων, οργανισμών, ιδρυμάτων και startups με βάση την τεχνολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την περίοδο 2009-2012, ο Γεώργιος Καραμανώλης συντόνισε την υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού & Διαφάνειας (π.χ. πρόγραμμα Clarity, diavgeia.gov.gr/en), ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες πρωτοβουλίες για την ελληνική κυβέρνηση. Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Πλατφόρμα Crowdsourcing “labs.opengov”, της Οργανωτικής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 EU Agenda και επιστημονικός σύμβουλος της GFOSS (Ελληνική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα). Επίσης, ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ομάδας Οικονομίας της Γνώσης στο Εθνικό και Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αυτή τη στιγμή είναι συνιδρυτής και CTO/CIO της εταιρείας τεχνολογίας & καινοτομίας Crowdpolicy που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού και προϊόντων ολοκλήρωσης τεχνολογίας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Ιταλία. Με συντονιστή τον Γεώργιο Καραμανώλη, η Crowdpolicy είναι μια κορυφαία εταιρεία στους τομείς της πολιτικής τεχνολογίας – govtech (καινοτομία στην τεχνολογία gov και smart city), fintech (καινοτομία στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στον τραπεζικό κλάδο) και ανοιχτά προγράμματα καινοτομίας που επιταχύνουν την επιχειρηματικότητα νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο Γεώργιος εκλέγεται επίσης πρόεδρος του Hellenic blockchain Hub, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο τη διάδοση γνώσεων σχετικά με το blockchain και την τεχνολογία Distributed ledger στην Ελλάδα για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο Γεώργιος Καραμανώλης είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στην Πληροφορική και M.Sc. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν fintech, αστική τεχνολογία, έξυπνες πόλεις, OpenData, Open Government, blockchain – έργα DLT και πρωτοβουλίες CrowdX σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τυχόν ερωτήσεις, απορίες και συζήτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κ. Γεώργιο Καραμανώλη μπορείτε να βρείτε: