Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», CLLD LEADER Αλιείας

 

Το KAAEKT Σάμου διοργανώνει την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, στις 17:30 στο Μουσείο Οίνου της Σάμου, την 5η Θεματική – Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο «ΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ»

Στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίοι σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ως εισηγητές άτομα με ερευνητικό, ακαδημαϊκό και γνωστικό υπόβαθρο, έχοντας ως στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών και επιστημονικών δεδομένων, τη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.