• Στην προσπάθεια για συνεχόμενη εκπαίδευση σε καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες διαμορφώνουν το μέλλον το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2015 οργανώνει Θερινό Σχολείο με τίτλο: «Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες σε Δίκτυα 5ης Γενιάς» – «Emerging Architectures and Key Technologies for 5G Networks».

    Το φετινό θερινό σχολείο διοργανώθηκε στο Πυθαγόρειο της Σάμου κατά την Περίοδο 28 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου, εκπληρώνοντας την ανάγκη για την εύρεση επιστημονικών απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς.

  • Περισσότεροι από 10 παγκοσμίως διακεκριμένοι καθηγητές παρείχαν μια σειρά από εξειδικευμένες και αναλυτικές διαλέξεις (στην αγγλική γλώσσα) πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, παραλαμβάνοντας επίσης εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά και πρακτικές εφαρμογές εργαλείων του χώρου. Περισσότεροι από 20 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, φοιτητές (BSc-BEng/MSc/PhD), αλλά και επαγγελματίες του χώρου (πχ. Cyta, κ.ά.), παρακολούθησαν το 3ο Θερινό Σχολείο. Μετά την ολοκλήρωσή του, όλοι οι συμμετέχοντες παρέδωσαν μια τεχνική αναφορά (περίπου 5000 έως 7000 λέξεις) πάνω σε ένα από τα θέματα που αναλύθηκαν, ύστερα από επιλογή. Με αυτή τη διαδικασία, αποδίδεται στους φοιτητές 1 επιπλέον μονάδα ECTS (συνολικά 3 ECTS).:

 

Χορηγοί

Το 3ο διεθνές Θερινό Σχολείο AegeanNetCom 2017, χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχθηκε από:

  • το Δήμο Σάμουκαι τον κ.Μιχάλη Αγγελόπουλο (Δήμαρχο),καθώς και τον κ. Δημήτρη Βογιατζή(Δημοτικό Σύμβουλο). Ο Δήμος Σάμου υποστήριξε το AegeanNetCom 2017, παραχωρώντας τις νέες εγκαταστάσεις και το κέντρο εκδηλλώσεων του Δήμου για τη διεξαγωγή και στέγαση του Θερινού Σχολείου, και το catering.
  • το ΊδρυμαSchwarz (Schwarz Foundation), την ΠρόεδροΧιόναΞανθοπούλου-Schwarz και τηνΕκπρόσωποΠέννη Πετράκου.Στόχος του Ιδρύματος είναι να προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να συμμετέχει έμπρακτα στη διαδικασία αλλαγής της σκέψης.Το Ίδρυμα Schwarz προσέφερε δωρεάν διαμονή στα μέλη της διοργανωτικής επιτροπής του AegeanNetCom 2017 και στους προσκεκλημένους εισηγητές του Θερινού, και
  • τον μεγαλύτερο πάροχο κινητών επικοινωνιών στην ΕλλάδαCOSMOTE.

Το 3ο AegeanNetCom 2017διεξήχθηστο χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων των νέων εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμου, στο κέντρο του Πυθαγορείου. Το Catering Ματρώνα επιμελήθηκε τα καθημερινά γεύματα των συμμετεχόντων και των διοργανωτών.Φυσικά, όπως και κάθε χρονιά, πραγματοποιήθηκε και ένα δείπνο προς τιμή των συμμετεχόντων στο εστιατόριο Μερμιζέλι, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στο Λιμάνι του Πυθαγορείου, όπου και είχαν τη μοναδική εμπειρία της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας.

Πέρα από τις διαλέξεις και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες.Οι διοργανωτές του 3ου AegeanNetCom, οργάνωσαν μια επίσκεψη στο μοναδικό Ευπαλίνειο Όρυγμα, μια σήραγγα μήκους 1036 μέτρων κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η οποία είναι η 2η μεγαλύτερη στον κόσμο και κατασκευάστηκε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. για να χρησιμεύσει ως υδραγωγείο.

Το 3οΔιεθνές Θερινό Σχολείο ήρθε στο τέλος του και σας προσκαλεί στο επόμενο27-31 Αυγούστου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AegeanNetCom 2017 μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα:https://summer-schools.aegean.gr/AegeanNetCom2017