Η 3η έκθεση Τεχνολογίας & Καινοτομίας BEYOND 2023, που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την HELEXPO, είναι από χθες σε εξέλιξη -ολοκληρώνεται αύριο – στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-Helexpo). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική έκθεση στον τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό περίπτερο της ΚΕΔΕ-ΙΤΑ στην ΕΚΘΕΣΗ BEYOND 2023, ενέκρινε προς χρηματοδότηση την υποβολή πρότασης σχετικής με την πρόσκληση «Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης – αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης».

Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας, καθώς και για την αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η δράση συμβάλλει στην επανακατάρτιση – αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα, προσαρμοσμένων σε όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο. Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Αφορά τους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (πχ κληρικοί).

Ειδικά σε ότι αφορά το ΙΤΑ, οι υποδράσεις (έργα) που περιλαμβάνονται στη Δράση 3.1.1, αφορούν σε όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

– Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ) για την τοπική ανάπτυξη, του Ι.Τ.Α. (Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
– Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών. Επίσης, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, του ΕΚΔΔΑ.

Οι προτεινόμενες υποδράσεις ανάπτυξης, επανακατάρτισης και αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, θα υλοποιούνται κυρίως μέσω τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, φυσικής παρουσίας ή συνδυαστικά, κατά περίπτωση, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το ΙΤΑ μέσα από την υλοποίηση της παρούσας δράσης θα αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες, σε προχωρημένο επίπεδο, με οργανωμένο τρόπο, σε υψηλής στάθμης αντικείμενα που θα ανταποκρίνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Μέσω της δράσης, θα σχεδιαστούν λεπτομερή προγράμματα σπουδών κατάρτισης.

Ενδεικτικά αντικείμενα της κατάρτισης, απ’ την οποία αναμένεται να ωφεληθούν 6.500 υπάλληλοι και στελέχη των ΟΤΑ είναι:

 1. Μέσης και Υψηλής Ψηφιακής Ωριμότητας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Έργων και Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εφαρμογές Internet of Things στην Τοπική και Δημόσια Διοίκηση
 • Νομικά και ηθικά ζητήματα στη Χρήση και Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
 • Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειακής Κατανάλωσης Δημοτικών Κτηρίων και Εγκαταστάσεων
 • Συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης – διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (φυσικά φαινόμενα, τεχνολογικά ατυχήματα κ.ά.)
 1. Χαμηλής Ψηφιακής Ωριμότητας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Word, Excel, Internet, windows Access και Power Point.
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ιστοσελίδων
 • Βασικές Αρχές Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Επεξεργασία Εικόνας, Μακέτας και Σελίδας
 • Βασικές Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική & Οργάνωση Αποθήκης
 • Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Βασικές Αρχές και σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία Project Management
 • Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Τουρισμό Στο πλαίσιο της Δράσης, θα παραχθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε ελληνική και αγγλική γλώσσα Η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης θα γίνουν βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΤΑ, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω, θα παίξει ενεργό ρόλο σε διάφορα στάδια υλοποίησης της δράσης με μελέτες που ήδη έχουν εκπονηθεί και αρκετές ακόμη που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Καλούνται όλα τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη και στην αναβάθμιση των  ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

 

 

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.Τ.Α. (ΚΕΔΕ)