ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ευστάθειας γέφυρας στο Κερκήτειο ρέμα για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επέμβασης στην γέφυρα της Εθνικής Οδού Σάμου- Καρλοβάσου που περνάει πάνω από το Κερκήτειο ρέμα, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενίσχυση και αποκατάσταση της πλάκας του καταστρώματος και την αποκατάσταση των βάθρων.

 

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι 3 μήνες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.