Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Γενικής Συνέλευσης Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαθέος στις 23-3-19,

Αποφασίστηκε ως ένδειξη καλής θελήσεως και στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου που επιθυμούμε η 20ήμερη αναστολή της αποχής των μαθητών του πρωϊνού προγράμματος μαθημάτων και η συνέχιση της αποχής στο ολοήμερο πρόγραμμα, αναμένοντας τις ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων και υπουργείων. Στο ψήφισμα συμμετείχαν 57 οικονομικά τακτοποιημένες οικογένειες εκ των οποίων οι 53 ψήφισαν την αναστολή της αποχής και οι 4 οικογένειες την συνέχιση. Μετά το πέρας του 20ημέρου θα συγκληθεί εκ νέου γενική συνέλευση όπου και θα επανέλθουμε.

ΠΗΓΗ: SamosToday