Στις 28 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η ειδική συνεδρίαση αυτή είναι μια νέα διαδικασία και καθιερώθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 5056 του 2023. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής. Αν χρειασθεί, διενεργείται κλήρωση για το μέγιστο αριθμό των θεμάτων που θα συζητηθούν, ενώ θέματα μπορούν να θέσουν και οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Η δημοτική παράταξη “Ανατροπή” είχε θέσει το εξής θέμα: Αν η Δημοτική Αρχή έχει συναντηθεί με όλους τους Προέδρους των κοινοτήτων, ούτως ώστε να υπάρξει ενημέρωση και να τεθούν τα σημαντικά προβλήματα της κάθε κοινότητας, όπως και αν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με όλους τους Προέδρους ή και τα μέλη των συμβουλίων τους, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητές τους και το πως πρέπει να λειτουργούν στην κοινότητά τους.

Η απάντηση που δόθηκε από τον Δήμαρχο ήταν ότι με όλους τους Προέδρους έχουν συχνή επαφή και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι πηγαίνουν στις συνεδριάσεις των συμβουλίων τους. Μέσα στον Μάρτιο θα προγραμματιστεί συνάντηση με όλους τους Προέδρους και του συμβούλους των κοινοτήτων και θα γίνει ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους, τις αρμοδιότητές τους και για ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν.

Η δημοτική παράταξη “Ανατροπή” θεωρεί τον ρόλο των Προέδρων και των συμβουλίων τους πολύ σημαντικό. Αν οι κοινότητες πετύχουν τον στόχο και το όραμά τους, αυτομάτως ο Δήμος θα επιτελεί σωστότερα και τον δικό του στόχο. Ευελπιστούμε κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο ο ρόλος των κοινοτήτων να αναβαθμιστεί, να λειτουργούν οι κοινότητες σωστότερα και αποδοτικότερα, αλλά και να εισακούονται τα ζητήματά τους στην Δημοτική Αρχή.