ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα μικρά κράτη της Ευρώπης παρουσίασε ο Δήμαρχος Σάμου και Αντιπρόεδρος στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης Μιχάλης Αγγελόπουλος στην 34η συνεδρίαση της Ολομέλειάς του η οποία είχε ως κεντρικό θέμα: «Διακυβέρνηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο βασισμένη στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Σάμου τοποθετήθηκε επίσης και κατά την παρουσίαση της κατάστασης της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στη Λετονία (εισηγητές Xavier CADORET και Marc COOLS) εκθέτοντας την ανησυχία του για την πρόσφατη τάση μη εφαρμογής του Χάρτη στην εθνική της έννομη τάξη.

Τέλος ο κ. Αγγελόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, (εισήγηση του κ. Harald BERGMANM) έθεσε ως βασικό ερώτημα το κατά πόσο το Εγχειρίδιο αυτό του Κογκρέσου θα διαδοθεί ώστε να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 49 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζοντας πως ο σεβασμός στην εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών πρέπει να συνεχιστεί.

 

Εκ του Δήμου