Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Σάμου και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ
στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Σάμου την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι για να συμμετέχουν στην Παναιγαιακή κινητοποίηση που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια και άλλοι φορείς του Αιγαίου ενάντια στην αύξηση του συντελεστή του Φ.Π.Α στα νησιά, στην φοροληστεία και στις κατασχέσεις της λαϊκής οικογένειας.