Συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης 11ης Μαίου, με 49(!)θέματα στην ημερήσια διάταξή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμου. Προ ημερήσιας διάταξης τέθηκαν δύο θέματα, το ένα αφορούσε επείγον έγγραφο για ένταξη σε πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου, για αύξηση του αριθμού των νηπίων και του προσωπικού, που έπρεπε να απαντηθεί ως το βράδυ της επόμενης ημέρας. Το άλλο θέμα ΠΗΔ ήταν έγγραφο του Σπηλαιολογικού Συλλόγου Σάμου ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ για κάλυψη από τον Δήμο των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής ενός τηλεοπτικού συνεργείου, που θα καταγράψει το εσωτερικό του πρόσφατα ανακαλυφθέντος σπηλαίου στην δυτική πλευρά του νησιού, μεγάλης σπηλαιολογικής αλλά και ιστορικής αξίας των ευρημάτων εντός αυτού, για το οποίο έχει ήδη επιληφθεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει στείλει ευρήματα σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού. Ενόψει της έλευσης προς το τέλος Μαίου κλιμακίου σπηλαιολόγων και αρχαιολόγων, πρέπει να γίνει κι αυτή η καταγραφή, για την οποία όμως το υπουργείο δεν διαθέτει κονδύλι και ζήτησε από τον Δήμο να καλύψει την δαπάνη ύψους 2.500 €. Ο Δήμαρχος πρότεινε να καλύψει ο δήμος τα έξοδα μετάβασης και διαμονής και τα της αμοιβής να καλύψει το υπουργείο. Ζητήθηκε η παρέμβαση του παρόντος βουλευτή του νομού, ο οποίος ανέλαβε να παραδώσει ιδιοχείρως επιστολή στον γ.γ. του υπουργείου. Στα θέματα της Η.Δ. το πρώτο αφορούσε την παρουσίαση από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, της έκθεσης των τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την αξιοποίηση αριθμού των παλιών ταμπάκικων του Καρλοβάσου, που έχουν παραχωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο Πανεπιστήμιο για την δημιουργία Πανεπιστημιούπολης, με χώρους διδασκαλίας, αναψυχής, εστιατόρια κλπ. Η τεχνικός του δήμου κα Ευτυχία Γιοβάνη, έκανε την παρουσίαση με προβολή διαφανειών στην οποία πρόταση υπήρξε ομόφωνη απόφαση του δ.σ.  Η μελέτη για την αξιοποίηση των κτιρίων, τις αλλαγές χρήσης γης κλπ. θα κοστίσει 2 εκ. €,με το ποσό να είναι ήδη εξασφαλισμένο και στη συνέχεια θα αναζητηθεί σχετικό πρόγραμμα για ένταξη ενός τόσο μεγάλου έργου. Το δ.σ. στη συνέχεια προχώρησε στην συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της η.δ. που αφορούσαν κυρίως τυπικά και διεκπεραιωτικά θέματα.